İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 19. Toplantısı, “Ulaşım Altyapılarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: İİT Üye Ülkelerine Genel Bir Bakış” temasıyla 11 Ekim 2022 tarihinde sanal olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya 19 Üye Devlet temsilcisi katıldı. Ayrıca İslam Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslam Yatırım ve İhracat Kredisi Sigortası Kurumu (ICIEC), İstanbul Büyük Havalimanı (İGA) temsilcileri de katıldı. , İzmir Kalkınma Ajansı ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) toplantıya katıldı.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki ulaşım altyapılarının ekonomik ve sosyal etkilerine ilişkin deneyimlerini, başarılarını ve zorluklarını paylaştılar. Ayrıca, ulaştırma altyapılarının ekonomik ve sosyal etkilerinin ve İİT Üye Ülkelerinde karşılaşılan kilit başarı faktörlerinin ve zorlukların değerlendirilmesi için küresel uygulamaları tartışmışlardır. Toplantıda ağırlıklı olarak CCO tarafından yürütülen “Ulaşım Altyapılarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: İİT Üye Ülkelerine Genel Bir Bakış” başlıklı araştırma raporunun bulguları değerlendirildi. Toplantıda, 38. İSEDAK Bakanlar Toplantısı’na sunulmak üzere somut politika önerileri ortaya çıktı.

Toplantıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıları takip edin: