İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 13. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Sağlık Hizmetlerine Erişim” temasıyla 4 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubuna kayıtlı 15 Üye Ülke temsilcileri toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, IDB, Dünya Sağlık Örgütü ve Yeryüzü Doktorları temsilcileri de katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde sağlık hizmetlerine erişim konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları tartışmışlardır. Toplantı sırasında, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Sağlık Hizmetlerine Erişim” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm Raporu 2018” isimli çalışmalar tartışılmıştır.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız: