İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 9. Toplantısı “İİT Üyesi Ülkelerde Kötü Beslenme: Yoksulluk Tuzağı” temasıyla 6 Nisan 2017 tarihinde Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 15 üye ülke toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, Afganistan, Cezayir, Filistin, Gabon, Gambiya, Irak, Kuveyt, Pakistan, Senegal, Somali, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman ve Ürdün’dür. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, IDB, SESRIC, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) temsilcileri de toplantıya katılmıştır.

Üye ülke temsilcileri, kendi ülkelerinde kötü beslenmenin azaltılması konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları sorunları tartışmışlardır. Toplantı sırasında, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Kötü Beslenme: Yoksulluk Tuzağı” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm 2016” isimli çalışmalar tartışılmıştır.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız: