İSEDAK Stratejisi 2013 yılında faaliyete geçmiştir. Strateji tarafından belirlenen işbirliği alanlarında Üye Ülkeler arasında politikaların yakınlaştırılması İSEDAK Stratejisi tarafından tanımlanan İSEDAK Misyonunun önemli bileşenleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, her bir önemli işbirliği alanında kurulmuş olan Çalışma Grubu (ÇG) toplantılarında, somut politika önerileri geliştirilmesi amacıyla özel bir politika tartışma oturumu yapılmaktadır.  Katılımcılar, araştırma raporlarının bulguları ve her ÇG toplantısından önce katılımcılara iletilen politika sorularına üye ülkeler tarafından verilen cevaplara dayanarak toplantı teması üzerine politika tavsiyeleri geliştirmektedir. Son olarak, ÇG toplantılarında formüle edilen politika önerileri, görüşülmesi ve kabulü için İSEDAK Yıllık Bakanlar Oturumu’na sunulmaktadır.

İSEDAK Bakanlar Oturumu tarafından kabul edilen politika tavsiyeleri için lütfen tıklayınız.

Ayrıca, İSEDAK Politika Tavsiyelerinin ulusal düzeyde uygulanmasının aktif takibi özel önem taşımaktadır. Bu bağlamda İSEDAK Koordinasyon Ofisi, politika tavsiyelerinin uygulanmasına ilişkin Üye Devletlerdeki gelişmelerin raporlanmasını sağlamak amacıyla, Çalışma Grubu odak noktalarına değerlendirme formunu göndermektedir. Örnek değerlendirme formu için lütfen tıklayınız.