İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu’nun “İslami Finansın Mikroişletmeleri ve Kobileri Covid-19’a Karşı Desteklemedeki Rolü” temalı 15. toplantısı 6 Nisan 2021 tarihinde sanal toplantı formatında düzenlendi.

Üye devletlerin Finansal İşbirliği Çalışma Grubu için belirledikleri odak noktalarını daha önce bildirmiş olan temsilcileri 21 toplantıya katıldılar. Toplantıda SESRIC, SMIIC, IKB, CIBAFI, İİT Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKKB), Ziraat Portföy ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de yer aldı.

Üye devletlerin temsilcileri İslami Finansın kobileri COVID-19 pandemisine karşı desteklemedeki rolünü artırma konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları paylaştı.  Toplantıda ayrıca bahsi geçen tema hakkında hazırlanan araştırma raporunun ilk taslağının yanı sıra ülke bazındaki ilk vaka çalışması da ele alındı.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız: