İSEDAK Proje Finansmanı kapsamındaki projelerin uygulama süreçlerine yönelik olarak 6-7 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi bir eğitim programı düzenlemiştir. Eğitim programı kapsamında uygulama sürecindeki aktörler ve sorumlulukları, izleme ve raporlama süreçleri, uygulama sürecindeki kritik hususlar ve proje yönetim bilgi sisteminin işleyişi hakkında çeşitli sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Sunumlar