İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 13. Toplantısı, “İİT içi Tarımsal Ticareti Geliştirmek İçin Tarımsal Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme” temasıyla 21 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Tarım Çalışma Grubuna kayıtlı 18 Üye Ülkenin temsilcileri katılım sağlamıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, SMIIC, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, İİT Üyesi ülkeler arasında tarımsal ticareti geliştirmek için tarımsal ticaret politikalarına ilişkin tecrübelerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlarıdır. Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT-içi Tarımsal Ticaretin Teşviki için Tarımsal Ticaret Politikalarının Gözden Geçirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünümü 2018” isimli çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız: