İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 10. Toplantısı, “İİT Üyesi Devletlerde Özel Ekonomik Bölgeler” temasıyla 2 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Ticaret Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 23 Üye Devletten temsilciler toplantıya katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICCIA, SESRIC, ITFC, Dünya Serbest Bölgeler Teşkilatı (WFZO) ve MESBAŞ temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet Temsilcileri, kendi ülkelerinde özel ekonomik bölge oluşturma konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Devletlerde Özel Ekonomik Bölgeler” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Genel Görünüm Raporu 2017” isimli Çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: