“ İİT-içi Ticaretin Kolaylaştırılması: İİT Üyesi Devletlerde Gümrük Prosedürlerinin Verimliliğinin İyileştirilmesi ”
(27 Şubat 2014, Ankara)

  1. İSEDAK Ticaret Genel Görünüm
  2. Gümrük Prosedürlerinin Verimliliğinin İyileştirilmesi: Tehditler ve Küresel Eğilimler
  3. İİT Üyesi Devletlerde Gümrük Prosedürlerinin Genel Durumu
  4. Gümrük Prosedürlerinin Yeniden Düzenlenmesi: Başarı Hikayeleri (Üye Devlet Sunumları)
  5. Gümrüklerin Modernizasyonu sürecine Özel Sektörün Katılımı
  6. DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması ve Gümrüklerin Modernizasyonuna Muhtemel Etkileri
  7. İİT-içi Ticaretin Teşvik Edilmesi: Arap Devletleri için Ticaret Girişimi Yardımı