Girdi yapan

İSEDAK COVID-19 Müdahale Programı Kapsamında 2. Proje Teklif Çağrısı başlamıştır!

İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), İSEDAK COVID Müdahale (CCR) Programı kapsamında 2022 yılında finanse edilecek proje için teklif çağrısı başlatmıştır. Başvurular 15 Kasım 2021’de sonlanacaktır. CCO, program kapsamında COVID salgınının üye ülkeler üzerindeki mevcut ve olası olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla altı işbirliği (tarım, ticaret, turizm, yoksullukla mücadele, ulaştırma ve iletişim, mali işbirliği) alanında ihtiyaç tespiti, uzmanlık paylaşımı ve nihai faydalanıcılara […]

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 17. Toplantısı gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 17. Toplantısı, “COVID-19 Sırasında ve Sonrasında Ulaşım Hizmeti Sağlayıcıları için Zararları Azaltma Stratejileri” temasıyla sanal olarak 14 Ekim 2021’de gerçekleştirildi. Toplantıya 17 Üye Devletlerin temsilcileri katıldı. Ayrıca toplantıya SESRIC, Türk Hava Yolları ve İSEDAK Koordinatörlüğü temsilcileri katıldı. Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki küresel salgın sırasında ulaşım hizmeti sağlayıcıları için […]