Ninth-Call-for-Project-Proposals-of-COMCEC-Project-Funding

İSEDAK Proje Finansmanı Dokuzuncu Proje Teklif Çağrısına ilişkin kısa liste açıklandı.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi, projeleri kısa listeye giren odak noktalarıyla önümüzdeki günlerde iletişime geçecektir. Liste için tıklayınız.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), İSEDAK COVID Müdahale (CCR) Programı kapsamında 2022 yılında finanse edilecek proje için teklif çağrısı başlatmıştır. Başvurular 15 Kasım 2021’de sonlanacaktır.

CCO, program kapsamında COVID salgınının üye ülkeler üzerindeki mevcut ve olası olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla altı işbirliği (tarım, ticaret, turizm, yoksullukla mücadele, ulaştırma ve iletişim, mali işbirliği) alanında ihtiyaç tespiti, uzmanlık paylaşımı ve nihai faydalanıcılara doğrudan hibe sağlama şeklindeki proje türlerini finanse edecektir. Proje hazırlama, sunma, değerlendirme, uygulama ve izleme prosedürlerine ilişkin ayrıntılar için CCR Rehberine başvurabilirsiniz. Diğer referans dokümanlar, Üye Ülkelerin ilgili İSEDAK Odak Noktalarına e-posta yoluyla iletilecektir.

Program kapsamında İSEDAK Çalışma Grupları tarafından tasarlanan politika tavsiyeleri göz önüne alınarak hazırlanan Sektörel Temalara ilişkin projeler desteklenecektir. Ülkeler ayrıca, COVID-19 Küresel Salgının neden olduğu ve bu temaların kapsamadığı özel ihtiyaçlarına yönelik de proje sunabileceklerdir.

Salgının getirdiği koşullar nedeniyle, belirli faaliyetler (eğitim, atölye vb.) proje sahipleri tarafından çevrimiçi olarak tasarlanabilecektir.

CCR’ye sadece ilgili sektördeki İSEDAK Çalışma Grubuna üye kamu kurumlarının proje teklifi sunabileceğini lütfen unutmayın. STK’lar ve özel sektör kuruluşları CCR kapsamında proje sunamayacaktır.

17th Meeting Of The COMCEC Transport And Communications WG

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 17. Toplantısı, “COVID-19 Sırasında ve Sonrasında Ulaşım Hizmeti Sağlayıcıları için Zararları Azaltma Stratejileri” temasıyla sanal olarak 14 Ekim 2021’de gerçekleştirildi.

Toplantıya 17 Üye Devletlerin temsilcileri katıldı. Ayrıca toplantıya SESRIC, Türk Hava Yolları ve İSEDAK Koordinatörlüğü temsilcileri katıldı.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki küresel salgın sırasında ulaşım hizmeti sağlayıcıları için hafifletme stratejilerine ilişkin deneyimlerini, başarılarını ve zorluklarını paylaştılar. Ayrıca, pandeminin ulaşım sektörü üzerindeki olumsuz etkisinin neden olduğu iyi uygulamaları ve karşılaştıkları zorlukları tartıştılar. Toplantıda, 37. İSEDAK Bakanlar Toplantısı’na sunulmak üzere somut politika önerileri ortaya çıktı. Toplantıda ağırlıklı olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen “İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Sırasında ve Sonrası Ulaşım Hizmeti Sağlayıcıları için Zararları Azaltma Stratejileri” başlıklı nihai taslak rapor ele alındı.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz:

17th Meeting Of The COMCEC Trade Working Group

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 17. Toplantısı, 30 Eylül 2021’de, “İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Pandemisi Sırasında ve Sonrasında Ticaretin Kolaylaştırılmasını Sürdürmek İçin Karşı Önlemler” temasıyla sanal formatta gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Ticaret Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 18 Üye Devlet temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), SESRIC, SMIIC, ICCIA ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri katılmıştır.

Üye Devletlerin Temsilcileri, COVID-19 salgını sırasında ve sonrasında ticaretin kolaylaştırılmasının sürdürülmesi konusundaki deneyimlerini, başarılarını ve zorluklarını paylaşmıştır. Toplantıda, söz konusu tema üzerine hazırlanan araştırma raporunun ikinci taslak çalışması da değerlendirilmiştir. Toplantıda araştırma raporunun yanı sıra vaka çalışmalarının yapıldığı ülkeler detaylı olarak tartışılmıştır. Katılımcıların görüş ve önerileri çerçevesinde, ortaya çıkan bulgularla birlikte konuya ilişkin politika tavsiyeleri oluşturulmuştur.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz:

The 17th Meeting Of COMCEC Tourism Working Group

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu’nun “Covid-19 Sonrasında Turizmdeki Zararları Azaltma Stratejileri” temalı 17. toplantısı 23 Eylül 2021 tarihinde sanal toplantı formatında düzenlendi.

Toplantıya 12 üye ülkenin temsilcileri katıldı. İSEDAK Koordinasyon Ofisi ve WTTC, SESRIC ve SMIIC temsilcileri de toplantıda yer aldılar.

Üye ülke temsilcileri kendi ülkelerindeki zararı azaltma stratejileri ile ilgili deneyimlerini, kazanımlarını ve yaşadıkları zorlukları paylaştılar. Katılımcılar bahsi geçen temayla ilgili düşüncelerini ilettiler ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından belirlenen “Covid-19 Sonrasında Turizmdeki Zararları Azaltma Stratejileri” çalışmayla ilgili fikir alışverişinde bulundular. Toplantıda ayrıca bahsi geçen tema hakkında hazırlanan araştırma raporunun yanı sıra vaka incelemesi yapılan ülkeler detaylıca ele alınmış, katılımcıların görüş ve önerileri ilgili çalışma kapsamında ortaya konan bulgularla birlikte konuyla ilgili politika tavsiyeleri oluşturulmuştur.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz: