Girdi yapan

Improving the income of small and medium scale farmers in OIC Member State through Integrated Farming System (2014-INDAGRIC-076)

Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Improving the income of small and medium scale farmers in OIC Member States through Integrated Farming System” başlıklı proje kapsamında, proje ekibi tarafından Ağustos ayı içerisinde partner ülkelere (Gambiya, Sudan, Mısır) çeşitli saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Söz konusu ziyaretlerde, proje ekibi tarafından entegre tarım sistemleri konusunda partner ülkelerde yapılan çalışmalar incelendi. Ziyaretler sonrası, 9 […]

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 6.Toplantısı

The 6th Meeting of the COMCEC Transport and Communications Working Group was held on October 22nd, 2015 in Ankara, Turkey with the theme of “Urban Transport in mega-cities in the OIC Member Countries”. The Meeting was attended by the representatives of 15 Member States, which have notified their focal points for the Transport and Communications […]

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 5. Toplantısı

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu Beşinci Toplantısı, 15 Ekim 2015 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde Perakende Ödeme Sistemleri ” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır. Mali İşbirliği Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 12 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Burkina Faso, Endonezya, Kamerun, Katar, Kuveyt, Nijer, Nijerya, Pakistan, Tunus, Türkiye, Uganda ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, […]

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 6. Toplantısı

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu Altıncı Toplantısı, 8 Ekim 2015 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Değer Zincirlerinin Geliştirilmesi” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır. Tarım Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 10 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Bangladeş, Endonezya, Filistin, Gambiya, İran, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, ve Türkiye’dir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, UNIDO ve SÜTAŞ […]

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 6.Toplantısı

Ticaret Çalışma Grubu 6. Toplantısı, 17 Eylül 2015 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde İyi İşleyen Milli Ticareti Kolaylaştırma Organlarının Kurulması” temasıyla Ankara’da yapılmıştır. Toplantıya Ticaret Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 16 Üye Ülke temsilcisi katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla Afganistan, Bangladeş, Cezayir, Çad, Endonezya, Fas, Filistin, İran, Katar, Mısır, Pakistan, Senegal, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye ve Ürdün’dür. […]

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 6.Toplantısı

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 6. Toplantısı 10-11 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara, Türkiye’de “2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: İİT Üyesi Ülkelerde Temel Hizmet Sunumunun Geliştirilmesi” temasıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 27 üye ülkeden katılım olmuştur. Bu ülkeler: Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bruney Darussalam, Kamerun, Cibuti, Mısır, Gabon, Gambiya, Endonezya, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, […]

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 6. Toplantısı

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 6. Toplantısı, “Etkin Pazarlama Stratejileri: İİT Üyesi Ülkelerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Odaklı Çözümler” temasıyla 3 Eylül 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Azerbaycan, Kamerun, Mısır, Gambiya, Gine, İran, Malezya, Mali, Mozambik, Filistin, Tunus ve Türkiye’den oluşan 12 Üye Devlet temsilcilerinin katıldığı toplantıda temsilciler Turizm Çalışma Grubuna ilişkin odak noktalarını bildirmiştir. Toplantıya, […]