Girdi yapan

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 1. Toplantısı

İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun İlk Toplantısı, “İSEDAK Bölgesi’nde Sermaye Tarımsal Verimliliğin Arttırılması: Sulama Kapasitesinin Geliştirilmesi” ” temasıyla 6 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Tarım Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Afganistan, Mısır, Gambiya, Endonezya, İran, Irak, Umman, Filistin, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Tunus ve Türkiye’nin de bulunduğu 13 Üye Devlet temsilcileri […]

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 1. Toplantısı

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu’nun İlk Toplantısı, “Sürdürülebilir Turizm Kalkınmasında Yeni Bir Eğilim: İSEDAK Bölgesinde Toplum Temelli Turizm” temasıyla 25 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Toplantıya Turizm Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Azerbaycan, Burkina Faso, Cibuti, Mısır, İran, Irak, Kırgızistan, Libya, Malezya, Nijerya, Umman, Filistin, Senegal, Tunus ve  Türkiye’nin de bulunduğu 15 […]

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 1.Toplantısı

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 1. Toplantısı,  28 Mart 2013 tarihinde “Transport Altyapı Finansman Modaliteleri: İİT Üyesi Ülkelerde Kamu Özel Ortaklıkları” temasıyla Ankara Türkiye’de yapılmıştır. Toplantıya Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 13 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla; Bahreyn, Burkina Faso, Endonezya, İran, Kazakhistan, Mısır, Nijerya, Pakistan, Senegal, Türkiye, […]