Strengthening Institutional Capacity For The Implementation Of TPS OIC Rules Of Origin
COMCEC
Kurban Bayramınızı en kalbi duygularla tebrik ediyoruz. Bayram münasebetiyle Allahu Teala’dan dualarımızı ve kurbanlarımızı kabul buyurmasını ve İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış, birlik ve refah ihsan etmesini niyaz ediyoruz.
Capacity Building On Using Remote Sensing Systems In Agriculture (2022 TURAGRIC 055)
The Meeting of Trade Negotiating Committee (TNC)

Ticaret Müzakere Komitesi (TMK) Toplantısı, 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde sanal olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bahreyn, Bangladeş, İran, Ürdün, Malezya, Fas, Suudi Arabistan, Kuveyt Devleti, Umman, Pakistan, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) ve Ticareti Geliştirme İslami Merkezi (ICDT), İİT Genel Sekreterliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) Sekreteryası da Toplantıya katıldı. Toplantı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün Başkan Yardımcısı Sayın Aylin BEBEKOĞLU tarafından yönetildi.

Toplantıda, TMK Sekretaryası, CCO ve ICDT, TPS-OIC’nin Katılımcı Devletlerindeki uygulama durumunun son gelişmelerini sunmuştur.

Ardından, TPS-OIC Katılımcı Devletlerin temsilcileri, Sistem’in ilk uygulama yılında karşılaştıkları zorluklar ve uygulama durumunu detaylı bir şekilde açıklamışlardır. Bu Toplantıda, TPS-OIC’nin tam ve sorunsuz bir şekilde uygulanması, tüm TPS-OIC Katılımcı Devletlerinin önceliği olduğu vurgulanmıştır ve Katılımcı Devletler tarafından Sistem’in tam olarak uygulanmasının ardından ürün kapsamının genişletilebileceği ve hizmetler, ticaret kolaylaştırma ve yatırım gibi yeni alanların Sistem’e dahil edilebileceği düşünülmektedir.

39th Meeting of the Follow-up Committee of COMCEC

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 39. İzleme Komitesi Toplantısı, Türkiye, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Brunei Darusselam, Senegal, Pakistan, Kuveyt Endonezya, Nijerya ve ayrıca İİT Genel Sekreterliği ve ilgili İİT kuruluşlarının temsilcilerinin iştiraki ile 23-24 Mayıs 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ilişkin detaylar için tıklayınız.

Agriculture

İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 20. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Gıda Güvensizliğiyle Mücadelede Tarımsal Girdilerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” temasıyla 11 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Tarım Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 14 üye ülke ve BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), SESRIC, İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, gıda güvensizliği ile mücadelede tarımsal girdilerin sürdürülebilirliği hakkında deneyimlerini ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan araştırma raporunun ön bulgularını da dinlemiştir. Raporun son hali Çalışma Grubunun Ekim ayında düzenlenecek 21. Toplantısına sunulacaktır.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

Poverty

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 20. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Genç İşsizliğini Azaltmaya Yönelik Etkili Mesleki Eğitim ve Öğretim Stratejileri” temasıyla 10 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 13 üye ülke ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslam Ülkeleri için İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kurumların temsilcileri, mesleki ve teknik eğitimin genç işsizliğini etkin şekilde düşürmeye nasıl yardımcı olabileceğini anlamak için tecrübelerini paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmış olan araştırma raporunun ilk taslağına ilişkin sunumları da dinlemiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

finance

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubunun 19. Toplantısı, “Merkez Bankaları Arasında Dijital Para Birimleri Açısından İşbirliğinin Geliştirilmesi: İİT Üyesi Ülkeler için Zorluklar ve Beklentiler” temasıyla 9 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Mali İşbirliği Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 20 üye ülke temsilcisi ile Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Kurulu (CIBAFI) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin Merkez Bankası temsilcileri, Dijital Para Birimleri açısından işbirliğinin geliştirilmesine yönelik deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları katılımcılarla paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmış olan araştırma raporunun ilk bulgularını da dinlemiştir.

The 20th Meeting Of The COMCEC Tourism

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 20. Toplantısı 4 Mayıs 2023 tarihinde “İİT Ülkelerinde Turizm Sektörünün Rekabet Edebilirliği için Girişimciliğin Teşvik Edilmesi” temasıyla yalnızca çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya 15 Üye Devletin temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICDT (İslam Ticareti Geliştirme Merkezi) ve SESRIC temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletlerin Temsilcileri, kendi ülkelerindeki girişimcilikle ilgili deneyimlerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Katılımcılar, adı yukarda geçen tema üzerinde müzakere etmiş ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Ülkelerinde Turizm Sektörünün Rekabet Edebilirliği için Girişimciliğin Teşvik Edilmesi” başlıklı çalışmayı görüşmüşlerdir.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantılardan edinebilirsiniz:

20th Meeting Of The COMCEC Transport And Communications WG

İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu 20. Toplantısı, 3 Mayıs 2023 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi” temasıyla çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya 19 Üye Devletin temsilcisi katılmıştır. Toplantıya ayrıca Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), BESENVE Şirketi ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri katılmıştır.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki ulaştırma altyapılarının çevreye olan etkilerine ilişkin deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, ulaştırma altyapılarının çevreye olan etkilerinin nasıl değerlendirileceği ve İİT Üye Ülkelerinde deneyimlenen temel başarı faktörleri ve zorluklarla ilgili küresel uygulamaları görüşmüşlerdir. Toplantıda ağırlıklı olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) tarafından yürütülmekte olan “İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi” başlıklı Rehberin ön tespitleri ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantılardan edinebilirsiniz: