Girdi yapan

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 9. Toplantısı

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 9. Toplantısı “İİT Üyesi Ülkelerde Kötü Beslenme: Yoksulluk Tuzağı” temasıyla 6 Nisan 2017 tarihinde Ankara, Türkiye’de yapılmıştır. Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 15 üye ülke toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, Afganistan, Cezayir, Filistin, Gabon, Gambiya, Irak, Kuveyt, Pakistan, Senegal, Somali, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman ve Ürdün’dür. Ayrıca, […]

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 8.Toplantısı

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 8.Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Kamu Borç Yönetiminin İyileştirlmesi” temasıyla 30 Mart 2017 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Mali İşbirliği Çalışma Grubuna kayıtlı 19 Üye Ülke temsilcileri toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, , IDB, SESRIC, Dünya Bankası, OECD, IIFM, İİT Üyesi Devletler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Sekretaryası ve İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu […]