Girdi yapan

Çad’da tarım eğitim merkezlerinin desteklenmesi projesi (2014-CHAAGRIC-031)

Çad Tarım ve Sulama Bakanlığı tarafından yürütülen “Çad’da tarım eğitim merkezlerinin desteklenmesi projesi” (2014-CHAAGRIC-031) kapsamında 3 günlük bir çalıştay düzenlenmiştir. Tarım politikaları ve kırsal politikalar ile projenin genel amacına yönelik; tarımsal üretim ve kırsal alanlarda gıda bağımsızlığı, sürdürülebilir kalkınma için tarım ve hayvancılık üretiminin modernizasyonu ve kırsal alanlarda cinsiyet ayrımcılığının azaltılması ve gençliğin desteklenmesi gibi […]

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler/Aile Çiftçilerinin Kurduğu Tarımsal Üretici Örgütleri için Bilgi Ağı ve Veri Tabanının Kurulması (2014-TURAGRIC-065)

Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler/Aile Çiftçilerinin Kurduğu Tarımsal Örgütler Arasında Bilgi Ağı ve Veri Tabanının Kurulması” başlıklı proje kapsamında, 16-17 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da 24 üye ülkeden temsilcilerin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’da, katılımcılar, ülkelerindeki tarım sektörünün durumu, tarımsal üreticilerin genel profili, üretilen […]

Good Agricultural Practices (GAP) for Greenhouse vegetable Crops; Principles for tropical climate areas (2014-SURAGRIC-009)

Surinam Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Good Agricultural Practices (GAP) for Greenhouse vegetable Crops; Principles for tropical climate areas” başlıklı proje kapsamında, 28 Eylül- 9 Ekim 2015 tarihleri arasında bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Eğiticilerin eğitimi şeklinde düzenlenen programa ülkenin üç farklı bölgesinden toplam 30 kişi katılmıştır. Söz konusu programda, katılımcılara genel sera yönetimi, bitki […]

Measuring and Benckmarking of “PMPI (Passenger Movement Performance Index)” among the OIC countries (2015-TURTRANS-045) Updated:

Türkiye Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan Measuring and Benckmarking of “PMPI (Passenger Movement Performance Index) among the OIC Countries” başlıklı proje kapsamında, proje ekibi tarafından Ağustos ayı içerisinde partner ülke olan Fas’a çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Söz konusu ziyarette, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler Faslı yetkililerle paylaşılmış, endekse ilişkin model ve […]

Improving the income of small and medium scale farmers in OIC Member State through Integrated Farming System (2014-INDAGRIC-076)

Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Improving the income of small and medium scale farmers in OIC Member States through Integrated Farming System” başlıklı proje kapsamında, proje ekibi tarafından Ağustos ayı içerisinde partner ülkelere (Gambiya, Sudan, Mısır) çeşitli saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Söz konusu ziyaretlerde, proje ekibi tarafından entegre tarım sistemleri konusunda partner ülkelerde yapılan çalışmalar incelendi. Ziyaretler sonrası, 9 […]

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 6.Toplantısı

The 6th Meeting of the COMCEC Transport and Communications Working Group was held on October 22nd, 2015 in Ankara, Turkey with the theme of “Urban Transport in mega-cities in the OIC Member Countries”. The Meeting was attended by the representatives of 15 Member States, which have notified their focal points for the Transport and Communications […]

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 5. Toplantısı

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu Beşinci Toplantısı, 15 Ekim 2015 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde Perakende Ödeme Sistemleri ” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır. Mali İşbirliği Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 12 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Burkina Faso, Endonezya, Kamerun, Katar, Kuveyt, Nijer, Nijerya, Pakistan, Tunus, Türkiye, Uganda ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, […]

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 6. Toplantısı

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu Altıncı Toplantısı, 8 Ekim 2015 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Değer Zincirlerinin Geliştirilmesi” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır. Tarım Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 10 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Bangladeş, Endonezya, Filistin, Gambiya, İran, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, ve Türkiye’dir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, UNIDO ve SÜTAŞ […]

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 6.Toplantısı

Ticaret Çalışma Grubu 6. Toplantısı, 17 Eylül 2015 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde İyi İşleyen Milli Ticareti Kolaylaştırma Organlarının Kurulması” temasıyla Ankara’da yapılmıştır. Toplantıya Ticaret Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 16 Üye Ülke temsilcisi katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla Afganistan, Bangladeş, Cezayir, Çad, Endonezya, Fas, Filistin, İran, Katar, Mısır, Pakistan, Senegal, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye ve Ürdün’dür. […]