İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubunun İlk Toplantısı, “İSEDAK Bölgesi’nde Sermaye Akışlarının Arttırılması” temasıyla 12 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Mali İşbirliği Çalışma Grubu’na yönelik odak noktalarını iletmiş olan ve aralarında Burkina Faso, Kamerun, Ürdün, Kuveyt, Moritanya, Umman, Senegal, Sudan, Gambiya, Togo, Tunus, Türkiye, Uganda ve Yemen’in de bulunduğu 14 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İSEDAK Üye Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra bazı konuklar da toplantıda hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin temsilcileri, İSEDAK Bölgesi’nde sermaye akışlarının arttırılması ile ilgili kendi ülkelerinde yaşadıkları deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sıkıntıları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan ”İSEDAK Üye Ülkelerinde Sermaye Akışlarının Arttırılmasına Yönelik Engeller ve Fırsatlar” ve ”İSEDAK Mali İşbirliği Görünümü 2013” adlı çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz:

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 2.Toplantısı, “İİT Üyesi Devletlerde KOBİ’lerin Ticaret Finansmanına Erişiminin İyileştirilmesi” temasıyla 31 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Toplantıya Ticaret Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 15 Üye Devlet temsilcileri, sırasıyla, Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Gambiya, İran, Irak, Komorlar Birliği, Katar, Malezya,  Mısır, Sudan, Suudi Arabistan, Umman, Tunus ve Türkiye toplantıya katılmışlardır.  İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICDT, IDB/ITFC, IFC ve ITC temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde KOBİ’lerin ihracatının teşviki konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde KOBİ’lerin Ticaret Finansmanına Erişiminin İyileştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Outlook 2013” isimli Çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 2. Toplantısı, 8 Ekim 2013 tarihinde “İİT Üyesi Ülkeler arasında Multimodal Yük Taşımacılığının (MFT) Geliştirilmesi” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Toplantıya Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 14 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla; Afganistan, Fas, Irak, İran, Kazakhistan, Katar, Mali, Mısır, Pakistan, Senegal, Türkiye, Umman, Uganda ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, UTİKAD, UND temsilcileri ve bazı konuklar da toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde, multimodal yük taşımacılığı alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Multimodal Yük Taşımacılığında Küresel Eğilimler ve Politikalar” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Görünüm Raporu 2013” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu’nun 2. Toplantısı, “İSEDAK Bölgesinde Turizm Ürünü Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri” temasıyla 3 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Toplantıya Turizm Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Azerbaycan, İran, Irak, Kırgızistan, Libya, Malezya, Umman, Filistin, Suudi Arabistan, Tunus ve  Türkiye’nin de bulunduğu 11 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Ticareti Kalkındırma Merkezi (ICDT) ve özel sektör temsilcileri ile bazı konuklar da Toplantı’da hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin temsilcileri, turizm ürünü geliştirme ve pazarlama stratejileri ile ilgili olarak kendi ülkelerinde edindikleri deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sorunları paylaşmışlardır. Toplantıda İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İSEDAK Bölgesinde Turizm Ürünü Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri” ve  İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Turizm Genel Görünüm Raporu 2013” adlı çalışmalara yer verilmiştir.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz:

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu’nun İlk Toplantısı, ”İSEDAK Üyesi Ülkelerde Yoksulların Üretim Kapasitesinin Arttırılması: Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi” temasıyla 27 Haziran 2013 tarihinde Ankara gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Afganistan, Azerbaycan, Benin, Kamerun, Mısır, Gambiya, Endonezya, Ürdün, Nijer, Umman, Pakistan, Surinam ve Türkiye’nin de bulunduğu 13 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası (İKB), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilcileri ve bazı konuklar da Toplantıya katılım göstermiştir.

Üye Devlet Temsilcileri, beşeri sermayeyi geliştirerek özellikle yoksulların üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik deneyimlerini paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından UNDP Türkiye’ye hazırlatılan “İSEDAK Üye Ülkelerinde Yoksulların Üretim Kapasitesinin Artırılması: Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nin kendi hazırladığı “İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Genel Görünüm Raporu 2013” adlı çalışmalar ele alınmıştır.

Daha ayrıntılı bilgi için aşağıda yer alan linklere tıklayabilirsiniz:

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 1.Toplantısı, “İİT Üyesi Devletlerde KOBİ’lerin İhracatının Teşvik Edilmesi: Ticareti Teşvik Kuruluşlarının Rolü” temasıyla 20 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Ticaret Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 19 Üye Devlet temsilcileri, sırasıyla, Azerbaycan, Bangladeş, Endonezya, Filistin, İran, Irak, Kamerun, Kuveyt, Libya, Mali, Mısır, Pakistan, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Uganda, Umman, Ürdün ve Türkiye toplantıya katılmışlardır.  İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICDT, ICCIA, OECD ve ITC temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde KOBİ’lerin ihracatının teşviki konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde KOBİ’lerin İhracatının Teşvik Edilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Outlook 2013” isimli Çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun İlk Toplantısı, “İSEDAK Bölgesi’nde Sermaye Tarımsal Verimliliğin Arttırılması: Sulama Kapasitesinin Geliştirilmesi” ” temasıyla 6 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Tarım Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Afganistan, Mısır, Gambiya, Endonezya, İran, Irak, Umman, Filistin, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Tunus ve Türkiye’nin de bulunduğu 13 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası (İKB) temsilcilerinin yanı sıra bazı misafirler de Toplantıda hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin temsilcileri, su yönetimi ile ilgili olarak kendi ülkelerinde edindikleri deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sıkıntıları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından bir akademisyene hazırlatılan “İSEDAK Bölgesinde Tarımsal Verimliliğin Artırılması: Sulama Kapasitesinin Artırılması” adlı çalışma ile İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu 2013” adlı çalışma ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz:

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu’nun İlk Toplantısı, “Sürdürülebilir Turizm Kalkınmasında Yeni Bir Eğilim: İSEDAK Bölgesinde Toplum Temelli Turizm” temasıyla 25 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Toplantıya Turizm Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Azerbaycan, Burkina Faso, Cibuti, Mısır, İran, Irak, Kırgızistan, Libya, Malezya, Nijerya, Umman, Filistin, Senegal, Tunus ve  Türkiye’nin de bulunduğu 15 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve bazı akademisyenler de Toplantıda hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin temsilcileri, Toplum Temelli Turizmin uygulanması konusunda kendi ülkelerinde edindikleri deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sorunları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından Florida Üniversitesi’nden bir grup akademisyene hazırlatılan “Toplum Temelli Turizm: İSEDAK Bağlamında Dengenin Bulunması” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “Turizm Genel Görünüm Raporu 2013) adlı çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz:

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 1. Toplantısı,  28 Mart 2013 tarihinde “Transport Altyapı Finansman Modaliteleri: İİT Üyesi Ülkelerde Kamu Özel Ortaklıkları” temasıyla Ankara Türkiye’de yapılmıştır.

Toplantıya Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 13 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla; Bahreyn, Burkina Faso, Endonezya, İran, Kazakhistan, Mısır, Nijerya, Pakistan, Senegal, Türkiye, Uganda, Umman ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası, OISA, IFC, EIU ve TAV temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde, transport sektöründe Kamu Özel Ortaklıkları projelerinin uygulanmasındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından EIU’ya hazırlatılan “Açıkların Kapatılması: Ulaştırma alanındaki Kamu Özel Ortaklıklarında Uygulamadaki Zorluklar” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ulaştırma Genel Durum 2013” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz: